ISO 9001:2015 олон улсын чанарын удардлагын тогтолцоо стандарыг нэвтрүүлж эхэллээ.

ISO 9001:2015 олон улсын чанарын удардлагын тогтолцоо стандарыг нэвтрүүлж эхэллээ.