Үйлдвэрлэл

Манай компани нь шинэ технологи дээд зэргийн амт чанар бүхий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг эрхэмлэн ажилладаг ба энэ зорилгынхоо хүрээнд ОХУ, ХБНГУ-ын мэргэжилтэн урьж авчран туршлага солилцдог бөгөөд технологич нараа гадаад дотоодын ХБНГ болон БНСУ-д сургалтанд явуулж дээд зэргийн амт чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд байнга анхааран ажиллаж байна.

Санал, хүсэлт мэдээлэх бол 94407830 дугаарт залгана уу!