Компаний чанарын бодлого

  1. Монгол улсын болон олон улсын хууль, зохицуулалтын шардлагад байнга нийцнэ
  2. Чадварлаг хүний нөөцөөр эрдсдэлгүй, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ
  3. Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж сэтгэл ханамжийг дээшлүүлнэ
  4. Дэлхий шилдэг техник, технологи, тэргүүн туршлагыг байнга нэвтрүүлнэ
  5. Хэрэгжүүлсэн удирдлагын тогтолцооныхоо үр нөлөөг тасралтгүй сайжруулна.
quality3
quality5
quality4
quality2

Санал, хүсэлт мэдээлэх бол 94407830 дугаарт залгана уу!